Hướng dẫn thiết lập danh mục khách hàng


Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Danh mục”(1) > “Khách hàng”(2).Bước 2: Tùy chọn danh mục khách hàng (1) > Nhấn chọn “Thêm (F4)” (2) > Nhập thông tin khách hàng (3) > Nhấn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!