Hướng dẫn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực


Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau:

(1): truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

(2): chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”.

(3): nhập thông tin công ty và thời gian muốn tra cứu.

(4): nhấn “Tra cứu”.

(5): danh sách đăng ký phát hành hiển thị bên dưới.

 


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!