Mô hình bán hàng Nhà hàng / Cafe
Chức năng bán hàng “Nhà hàng/Café” phù hợp cho mô hình bán hàng tại nhà hàng, cửa hàng ăn uống vừa và nhỏ, cửa hàng thức ăn nhanh … hỗ trợ nhiều chức năng quản lý, phương thức bán hàng  thanh toán đa dạng như bán hàng cho khách mua về, khách dùng tại chỗ hoặc giao hàng tận nơi có xuất hóa đơn thu tiền hàng …


Nội dung hướng dẫn này giới thiệu đến người dùng một số lưu ý về thông tin khởi tạo ban đầu hỗ trợ cho chức năng bán hàng này, một số công cụ và tính năng sử dụng khi vào trong giao diện chính của chức năng.


1. Thiết lập ban đầu về danh mục hàng hóa, khu vực, bàn ăn:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào “Hệ thống” (1) > “Hàng hoá” (2) > Thiết lập hàng hóa chi tiết (3) > Thiết lập danh mục “Khách hàng/Đối tác” (4)Bước 2: Thiết lập “Khu vực”, nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Khu vực” (2) để nhập thông tin, nội dung này hỗ trợ cho đơn vị trong việc quản lý thông tin chi nhánh hoặc cửa hàng nằm trên những khu vực hoạt động khác nhau.Bước 3: Thiết lập “Bàn ăn”, nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Bàn ăn” (2) để nhập thông tin.


2. Thiết lập chính sách giá khuyến mãi:

Trên thanh tiêu đề chọn vào “Hệ thống” (1) > “Chính sách giá khuyến mãi” (2) để thiết lập chính sách khuyến mãi cho từng nhóm hàng hoặc mặt hàng cụ thể.3. Bán hàng cho khách đặt bàn ăn tại chỗ:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Bán hàng” (1) > “Nhà hàng/Café” (2)Chương trình sẽ chuyển màn hình vào giao diện bán hàng, tùy chọn chọn khu vực (1) và bàn ăn (2) > nhấn chọn “Mở bàn” (3).


(1): Tùy chọn khu vực theo danh mục “Bàn ăn” đã  thiết lập ban đầu.

(2): Tùy chọn bàn ăn theo khu vực tại bước (1).

(3): Nhấn chọn mở bàn để khởi tạo thông tin đơn hàng.


Chọn thực đơn theo danh mục hàng hóa đã thiết lập ban đầu, hoàn tất thì nhấn chọn “Đặt hàng”.


(1): Danh mục nhóm hàng hóa.

(2): Danh mục chi tiết hàng hóa theo nhóm hàng hóa.

(3): Bảng thông tin hàng hóa đã chọn đặt hàng.

(4): Nhấn chọn để hoàn tất việc mở bàn chọn món.


Sau khi hoàn tất việc mở bàn ăn và tạo đơn hàng, giao diện bảng thông tin ban đầu sẽ hỗ trợ người dùng quản lý tình trạng bàn ăn (1), thông tin khách, chương trình khuyến mãi được áp dụng (2), tùy chọn thêm hoặc bỏ bớt món hàng (3), và chức năng mở rộng quản lý bàn và phiếu thanh toán (4).(1): Giao diện quản lý tình trạng bàn ăn.

(2): Giao diện thông tin món hàng đã gọi, chương trình khuyến mãi được áp dụng.

(3): Nút chọn mở giao diện gọi thêm món hàng cho đơn hàng.

(4): Nút chọn mở rộng các chức năng quản lý bàn ăn và phiếu thanh toán.


Chuyển bàn (chuyển phiếu), ghép bàn: hỗ trợ người dùng thực hiện chuyển đổi thông tin đơn hàng qua vị trí bàn ăn khác hoặc gộp thông tin 2 đơn hàng trên 2 bàn ăn khác nhau vào chung 1 bàn ăn, để thực hiện được yêu cầu còn thông tin bàn trống thì mới có thể thực hiện chuyển đổi (với trường hợp chuyển bàn).


(1): Nút chức năng trong giao diện quản lý.

(2): Thông báo hướng dẫn chuyển bàn ăn.

(3): Tùy chọn vào bàn trống để thực hiện chuyển bàn.


Tách bàn: hỗ trợ người dùng thực hiện tách thông tin đơn hàng trên 1 bàn ăn sang bàn ăn mới, để thực hiện được yêu cầu còn thông tin bàn trống thì mới có thể thực hiện tách bàn.(1): Nút chức năng trong giao diện quản lý.

(2): Tùy chọn thông tin khởi tạo đơn hàng mới.

(3): Tùy chọn món hàng cần thực hiện tách thông tin sang đơn hàng mới.

(4): Nút chức năng xác nhận thực hiện tách bàn.

 

 

Ghép phiếu, tách phiếu: hỗ trợ người dùng thực hiện ghép hoặc tách thông tin đơn hàng trên 1 bàn ăn.
(1): Nút chức năng trong giao diện quản lý.

(2): Tùy chọn nội dung món hàng để tách thông tin sang phiếu thanh toán mới.

(3): Nút chức năng xác nhận thực hiện tách phiếu thanh toán.


(1): Nút chức năng trong giao diện quản lý.

(2): Thông tin bàn ăn nào có nhiều hơn 1 phiếu thanh toán sẽ hiển thị nút tra cứu tình trạng phiếu.

(3): Nút chức năng xác nhận thực hiện ghép phiếu thanh toán.


4. Quản lý bán hàng cho khách đặt bàn & chọn hàng hóa qua thiết bị di động:

Tùy chọn vào nút “+” để mở giao diện quản lý đặt chỗ & chọn món, tra cứu thông tin yêu cầu từ khách hàng gửi qua ứng dụng TS24one trên thiết bị di động.

5. Thanh toán đơn hàng:

Khi có yêu cầu thanh toán bàn ăn từ khách, nhấn chọn in phiếu tạm tính để gửi khách kiểm tra lại thông tin đơn hàng trước khi thanh toán chính thức.


(1): Tùy chọn thông tin bàn ăn của khách cần thanh toán đơn hàng.

(2): Nút chức năng mở in phiếu tạm tính đơn hàng.

(3): Bảng nội dung phiếu tạm tính, thực hiện in nội dung này ra giấy để kiểm tra thanh toán đơn hàng.


Sau khi đã nhận tiền thanh toán từ khách, thực hiện in phiếu thanh toán chính thức tại nút chức năng “Thanh toán”.(1): Tùy chọn thông tin bàn ăn của khách cần thanh toán đơn hàng.

(2): Nút chức năng mở giao diện thanh toán đơn hàng.

(3): Tùy chọn hình thức thanh toán và các chương trình giảm giá/khuyến mãi.

(4): Xác nhận số tiền thanh toán đã nhận từ khách.

(5): Nút chức năng hỗ trợ kết nối với ứng dụng XuatHoaDon để thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách và in phiếu thanh toán kết thúc cho bàn ăn ra giấy cho khách.


Khi nhấn chọn nút chức năng “Xuất HĐ”, bảng thông tin xuất hoá đơn tài chính (hoá đơn điện tử) sẽ xuất hiện, người dùng có thể kiểm tra và tuỳ chỉnh lại một số nội dung trong bảng nhập liệu này, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký file hoá đơn và gửi email đến cho khách hàng.


(1): Thông tin người mua hàng.

(2): Thông tin mẫu hoá đơn đang sử dụng.

(3): Nội dung chi tiết hàng hoá bán ra thể hiện trên hoá đơn.

(4): Nhập tài khoản TS24pro của người mua hàng, hỗ trợ người mua hàng nếu đã có tài khoản TS24pro có thể tra cứu thông tin hoá đơn trên thiết bị Smartphone, thông qua ứng dụng TS24one.

(5): Nhập tài khoản TS24pro của nhân viên giao nhận, hỗ trợ nhân viên giao nhận có thể tra cứu thông tin hoá đơn trên thiết bị Smartphone, thông qua ứng dụng TS24one, trong quá trình vận chuyển hàng hoá đến cho người mua. (Hoá đơn mang đi đường)

(6): Thanh công cụ hỗ trợ lưu, ký hoá đơn bằng thiết bị chữ ký số để gửi email đến cho khách hàng hoặc nhân viên giao nhận của đơn vị.

           

Nhấn chọn “Lưu (F5)” và thực hiện tiếp theo các bước hướng dẫn để ký và gửi hoá đơn cho khách hàng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.