iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Bổ sung giảm nguyên lươngThực hiện lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc, nghiệp vụ báo bổ sung giảm nguyên lương, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, Bao hiểm TNLĐ, BNN, Cấp sổ BHXH và thẻ BHYT” (3). Tạo lần nhập liệu và nhấn chọn “Đồng ý” (4).Bước 2: Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn “Hồ sơ điện tử” (1), đánh dấu vào mục "- Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung" (2), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu “Giảm LĐ”, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.Trên Tab “ Giảm LĐ”  điền thông tin người lao động vào, lưu ý các cột sau

(1): Chọn phương án và loại tiền đóng, phần mềm sẽ hỗ trợ hiển thị các cột  người dùng cần nhập

2): Cột Hiệu lực từ ngày (23): là ngày kết thúc giảm nguyên lương.

(3): Cột Loại (25): chọn bổ sung giảm nguyên lương (SB).

(4): Cột Tỷ lệ đóng (28): nhập tỷ lệ đóng bảo hiểm tương ứng.


Chức năng “Lọc cột” & “Loại tiền nhập”:

Trong bảng nhập liệu “Tăng LĐ”, “Giảm LĐ” hỗ trợ chức năng chức năng tùy chọn “Lọc cột”“Loại tiền nhập”, người dùng có thể tùy chọn vào nội dung này để giảm bớt các cột thông tin, chỉ hiển thị những cột thông tin cần thiết để nhập liệu theo trường hợp nghiệp vụ người dùng đã lựa chọn.

Bước 3: Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu cầu nghiệp vụ, lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau:


Cột "Số định danh (mã số BHXH)": Thực hiện kiểm tra thông tin mã số BHXH theo hướng dẫn như hìnhTrường hợp tra không thấy thông tin mã số BHXH thì có thể bỏ trống cột thông tin này.


Những cột thông tin yêu cầu nhập ngày tháng năm, như cột “Ngày tháng năm sinh”, “Hiệu lực từ ngày”, “Ngày ký quyết định” … lưu ý nhập đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: 01/01/1980.Cột “Loại” chọn nghiệp vụ “Bổ sung giảm nguyên lương”, nhập đầy đủ nội dung vào những vùng thông tin về Quốc tịch, Dân tộc, CMND.Nhập thông tin để xuất mẫu tờ khai TK1-TS: nhập đầy đủ nội dung vào những vùng thông tin Nơi cấp giấy khai sinh, Địa chỉ hộ khẩu, Địa chỉ liên hệ, Thông tin chủ hộ.
Một số cột thông tin có thể bỏ trống: “Số điện thoại liên hệ”, “Cha/mẹ/người giám hộ”, “Mã hộ gia đình”, “Điện thoại”, “Số sổ hộ khẩu”.


Bảng thông tin “Hộ GĐ” (1) (Hộ gia đình): Kiểm tra nội dung hiển thị bao gồm người lao động và người chủ hộ, trường hợp người lao động cũng chính là chủ hộ thì tại cột “Mối quan hệ với chủ hộ” (2) chọn là “Chủ hộ”.Lưu ý: khi lập hồ sơ nghiệp vụ cho người lao động, nếu tra cứu không thấy mã số BHXH, cần phải nộp tờ khai TK1-TS cho cơ quan BHXH, những vùng thông tin hướng dẫn trên cần nhập liệu đầy đủ để có thể xuất ra được tờ khai này.


Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:


- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.


Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).


(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

 

          

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.

Bước 4: Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn chọn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo) 


Trân trọng!