Hướng dẫn thiết lập danh mục hàng hóaĐể thiết lập danh mục hàng hóa trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:


1. Danh mục kho

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Kho” (2)Bước 2: Tại bảng Danh mục kho chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin2. Danh mục đơn vị tính

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Đơn vị tính” (2)Bước 2: Tại bảng Danh mục đơn vị tính chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin vào các trường nhập liệu (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin3. Danh mục hàng hóa

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Hàng hóa” (2)Bước 2: Trong mục Danh sách nhóm hàng, người dùng nhấn chọn “Chọn danh mục chuẩn” (1) > Tùy chọn nhóm hàng chuẩn theo nhu cầu người dùng (2) > Nhấn “Chọn” (3)


 

Bước 3: Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > Nhấn chọn “Thêm (F4)” > Nhập thông tin hàng hóa (3) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin

 


4. Chi tiết hàng hóa

Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Chi tiết hàng hóa” (2)Bước 2: Người dùng tùy chọn nhóm hàng bên phía Danh sách nhóm hàng (1) > Nhấn chọn “Thêm (F4)” > Nhập thông tin hàng hóa (3) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) để lưu lại thông tin

 Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)