Chức năng Tính lương: danh mục ngày nghỉ


Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Vào ứng dụng TaxOnline™ > “Tính lương” > “DM ngày nghỉ”.Bước 2: Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1), hoặc nhập liệu vào file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).Bước 3: Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!