Hướng dẫn nghiệp vụ tờ khai đính kèm HYS (loại KDĐT)

Để thực hiện khai báo đính kèm tờ khai file điện tử HYS, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên giao diện ứng dụng iHaiQuan™ > Chọn tab “Nghiệp vụ khác” (1) > Nhấn “Đăng ký tờ khai file đính kèm” (2).
Bước 2: Nhập liệu thông tin tờ khai file đính kèm.

(1): Chọn “Hải Quan đăng ký” nộp tờ khai file đính kèm.

(2): Chọn “Phân loại thủ tục khai báo” (A99 – Loại khác).

(3): Nhập “Thông tin ghi chú” cho tờ khai file đính kèm.
Bước 3: Thêm một hoặc nhiều file đính kèm.

(Lưu ý: tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2MB).

Tại giao diện “Tờ khai file đính kèm”, chọn “Thêm file” (1) > Chọn file đính kèm (2) > Nhấn “Open” (3).
Bước 4: Lưu thông tin và khai báo tờ khai file đính kèm.

Sau khi nhập và chọn file đính kèm, người dùng  nhấn “Lưu” (1) > Nhấn “Chấp nhận” (2).

 


Khi người dùng khai báo tờ khai file đính kèm sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, người dùng  thực hiện như sau:

> Thực hiện gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính.

> Nhấn “Khai báo” (1).

> Hộp thoại chọn chữ ký số xuất hiện, thực hiện chọn tên công ty (2) và nhấn “Ký” (3).

> Nhập “Mã pin” (4) chữ ký số.

> Nhấn “Đăng nhập” (5).

> Thông tin file đính kèm được gởi lên và Hải Quan trả về số tờ khai, người dùng đợi khi hộp thoại xuất hiện chữ “END_OF_MESSAGE”.

> Nhấn “Đóng” (6).

> Đơn vị sao chép “Số TK” đính kèm file điện tử, sau đó qua Bước 5.
Bước 5: Nhập “Số tờ khai” file đính kèm vào tờ khai chính.

Mở tờ khai nhập khẩu cần nhập số đính kèm khai báo điển tử được thực hiện ở Bước 4 > Nhấn tab “Thông tin NK2” (1).

Ở chỉ tiêu “Số đính kèm khai báo điện tử” (2).

Ô 1: Nhập mã phân loại đính kèm khai báo điện tử (ETC - Loại khác).

Ô 2: Nhập số đính kèm khai báo điện tử.

 

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!