Hướng dẫn nghiệp vụ khai báo xuất khẩu EDC (loại hình KDĐT)Để khai báo chính thức nghiệp vụ EDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Để nhập liệu vào mẫu tờ khai, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).Lưu ý: Phải khai báo nghiệp vụ EDA trước mới có thể thực hiện khai chính thức EDC.


Bước 2: Nghiệp vụ khai chính thức EDC.


(1): Chọn tab “Thông tin chung”. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn “Khai chính thức (EDC)”

(2): Nhấn “Chấp nhận” để khai báo chính thức.

(3): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)