Hướng dẫn nghiệp vụ khai lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT)Để thực hiện chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin IDA, người dùng khai báo thông tin tờ khai nghiệp vụ IDB, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai nhập khẩu” (2).Bước 2: Chọn vào tab “Khai lấy thông tin (IDB)” (1), gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “Khai lấy thông tin (IDB)” (2).Bước 3: Xuất hiện thông tin tờ khai đã nhập liệu trước đó và bảng tuỳ chọn chữ ký số, chọn đúng tên Công ty cần ký (3), nhập Mã pin của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập” (4), chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan và nhấn chọn “Đóng” (5) sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!