Hướng dẫn ngừng sử dụng dịch vụ T-VANĐể thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

Bước 2: Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” (3).Bước 3: Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng” (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ” (2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về”(4).Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.

Bước 2: vào ứng dụng KySo, chọn “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” (3).Bước 3: Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng” (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ” (2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về”(4).Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!