Hướng dẫn sao lưu / phục hồi dữ liệu trong ứng dụng TaxOnline™

Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng Taxonline™ người dùng thực hiện như sau:

1. Sao lưu dữ liệu:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tùy chọn” (1) > “Sao lưu dữ liệu” (2) > nhấn chọn “Tiếp tục” (3).Bước 2: Nhấn chọn vào “…” (1) để mở bảng tùy chọn vị trí lưu file trên máy tính > Chọn vị trí lưu lại file sao lưu này trên máy tính (2) > Tên file có thể giữ nguyên hoặc đặt theo ý người dùng (3) > nhấn chọn “Save” (4) > “Bắt đầu sao lưu” (5).Bước 3: Xuất hiện thông báo hoàn thành sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “Hoàn thành”.2. Phục hồi dữ liệu:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tùy chọn” (1) > “Phục hồi dữ liệu” (2) > nhấn chọn “Tiếp tục” (3).Hoặc chọn vào mục “TaxOnline™” (1) > “Phục hồi dữ liệu” (2) > nhấn chọn “Tiếp tục” (3).Bước 2: Nhấn chọn vào “…” (1) để mở bảng tùy chọn mở file lưu trên máy tính > tùy chọn vị trí đã lưu file trên máy tính (2) để mở file sao lưu này (3) > nhấn chọn “Open” (4) > “Bắt đầu phục hồi” (5).Bước 3: Hoàn thành phục hồi dữ liệu, thực hiện khởi động lại ứng dụng TaxOnline™ để có thể sử dụng tiếp tục như bình thường.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!