Hướng dẫn thủ tục ngừng dịch vụ T-VAN

 

Để thực hiện thủ tục ngừng dịch vụ T-VAN TaxOnline, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

 

Trường hợp 1: Tài khoản TaxOnline đã hết hạn


Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính.


Bước 2: vào ứng dụng KySo™, chọn “TaxOnline” > “Đăng ký T-VAN” > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”.

blob1478488892051.png

blob1478488731861.png


Bước 3: Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng” (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ” (2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về”(4).


blob1478488748057.png

Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.


blob1478488998804.png


 

Trường hợp 2: Tài khoản TaxOnline còn thời hạn

 

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính đang làm phần mềm TaxOnline™.

 

Bước 2: vào phần mềm TaxOnline™, chọn “TT chung” > “Đăng ký T-VAN” > “ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”.

 

 

Bước 3: Tại giao diện “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN”, nhập “Lý do ngừng” (1) > chọn “Nộp Hồ Sơ” (2) > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3) > sau khi hoàn tất thì chọn “Trở về” (4).

 


Bước 4: Tại giao diện “Đăng ký T-VAN”, kiểm tra tình trạng tờ khai “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.(*) Tải hồ sơ đính kèm

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).