Hướng dẫn lập hồ sơ cấp mã đơn vị lần đầu tham gia BHXH (101)Để lập hồ sơ Thu (101) đăng ký BHXH, BHYT lần đầu, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng  iBHXH™ > chọn Thu” > Hồ sơ 101” > tạo mới lần nhập liệu.
Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các loại biểu mẫu tương ứng với trường hợp nghiệp vụ phát sinh

Trong đó HỒ SƠ YÊU CẦU gồm có các mẫu tờ khai:

1.Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK3-TS, 01 bản)

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

3.Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản)

4. Bảng kê hồ sơ (01 bản)

Đánh dấu chọn sau đó bên dưới xuất hiện tab “Tăng lao động”, “TK3-TS”, “Đính kèm”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu và đính kèm file.
Ngoài hồ sơ yêu cầu thì còn các loại hồ sơ bổ sung liên quan khác (nếu có).Bước 3: Thực hiện nhập nội dung vào tab "Tăng lao động", có 2 cách nhập liệu

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng.
Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.
Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi CopyPaste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu

 


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.
Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Số định danh (Mã sổ BHXH): ghi số sổ BHXH (10 ký tự).  Đối với NLĐ tăng mới chưa có sổ BHXH thì để trống.

(2): Cột Hiệu lực của QĐ/HĐ từ ngày (11): là ngày bắt đầu tham gia BHXH căn cứ trên hiệu lực của hợp đồng lao động của NLĐ.

(3): Cột Loại (13): chọn tăng mới (TM) hoặc tăng mới chuyển từ nơi khác đến (TD).

(4): Cột Số HĐ/QĐ tăng (14): căn cứ trên Hợp đồng lao động của NLĐ.

(5): Cột Ngày ký (16): căn cứ trên Hợp đồng lao động của NLĐ. 

(6): Cột Đối tượng (17): tuỳ chọn trường hợp tham gia BHXH của NLĐ.

(7): Cột Tình trạng sổ BHXH (18): tùy chọn dạng sổ BHXH của NLĐ như: Chưa có sổ BHXH, Sổ đang sử dụng, Sổ bị thu hồi, Mất sổ.

(8): Cột Nơi đăng ký KCB ban đầu (mã số) (20), (21): chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.
Bước 4: Thực hiện nhập nội dụng vào tab "TK3-TS"Trên tab "Đính kèm": đính kèm file dưới dạng file PDF, Word 2007, Excel 2007, hoặc file hình.

Bước 5: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua mạng cho cơ quan BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.

 


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo) 


Trân trọng!