Hướng dẫn thiết lập mẫu đơn đặt hàng

 
Để thiết lập mẫu đơn đặt hàng, trong ứng dụng SM24™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Mẫu đặt hàng” (2).Bước 2: Tại giao diện “Danh mục mẫu đặt hàng”, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), nhập thông tin mẫu đặt hàng vào ô “Tên mẫu đặt hàng”, “Header”“Footer” (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, bảng thông tin bên dưới sẽ cập nhật thông tin đã thiết lập cho mẫu đặt hàng (4).
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.