Hướng dẫn thiết lập bàn ăn

 
Để thiết lập danh mục bàn ăn, áp dụng cho mô hình bán hàng Nhà hàng/Cafe người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đầ nhấn chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Bàn ăn” (2).Bước 2: Thiết lập khu vực/vị trí, tại cột danh sách “Khu vực/ vị trí” bên trái, nhấn chọn “Cập nhật khu vực/ vị trí” (1), nhập thông tin khu vực/vị trí tuỳ theo mô hình bán hàng thực tế của đơn vị (2), nhấn chọn “Lưu (F5)” (3) sau khi hoàn tất nhập liệu.Bước 3: Sau khi đã thiết lập thông tin khu vực/vị trí, bảng thông tin “Danh mục bàn ăn”  nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập thông tin bàn ăn, tuỳ chọn khu vực/vị trí đã thiết lập tại bước 2, nhập thêm số lượng ghế ngồi, tuỳ chọn máy in, khổ giấy mặc định để in hoá đơn thanh toán (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.Tại cột “Mặt hàng mặc định”, người dùng có thể tùy ý thiết lập hàng hóa sử dụng tại bàn ăn muốn thiết lập, nhấn chọn vào dấu “+”, tuỳ chọn điều kiện áp dụng (1), thông tin hàng hóa sử dụng cho bàn ăn cần thiết lập (2), nhấn chọn “Lưu (F5)” (3) sau khi hoàn tất việc thiết lập. 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng ./.