Hướng dẫn thiết lập danh mục Khách hàng / Đối tác 

 Để thiết lập danh mục Khách hàng/ Đối tác,  trong ứng dụng SM24™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Khách hàng/ Đối tác” (2) > “Nhóm khách hàng/ Đối tác” (2).Bước 2: Tại giao diện “Danh mục nhóm khách hàng”, nhấn “Thêm (F4)” (1) > thực hiện kê khai thông tin nhóm khách hàng (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để thực hiện lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, khi đó ứng dụng sẽ hiện ra bảng danh sách bên cột trái (4).Bước 3: Vào “Hệ thống” > “Khách hàng/ Đối tác” > “Khách hàng/ Đối tác”.Bước 4: Tại giao diện “Danh mục khách hàng/ đối tác”, chọn nhóm khách hàng/ đối tác cần khai báo (1) > nhấn “Thêm (F4)” (2) > nhập thông tin khách hàng/ đối tác vào bảng thông tin (3) > nhấn “Ghi (F5)” (4) để thực hiện lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

Mục “Giao dịch Cloud24”, nhập tài khoản SM24 nếu khách hàng/đối tác có sử dụng ứng dụng SM24™.Bước 5: Vào “Danh mục” > “Khách hàng/ Đối tác” > “Thẻ khách hàng”.Bước 6: Tại giao diện “Danh mục thẻ khách hàng”, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập liệu vào bảng thông tin (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, bảng danh sách chi tiết sẽ hiển thị bên dưới (4).
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.