Hướng dẫn lập tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp (Kê khai hàng tháng/quý)Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (kê khai hàng tháng/quý), trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” (1) > “Kê khai trực tiếp hàng tháng/quý” > Chọn tờ khai cần lập > Tùy chọn kỳ kê khai > Nhấn chọn “Đồng ý” (3)Bước 2: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng. Nhấn “Ghi (F5)” để kết xuất ra bộ báo cáo hoàn chỉnhLưu ý: Trong trường hợp lưu báo lỗi, người dùng vui lòng kiểm tra các lỗi báo đỏ/ vàng để bổ sung hoặc điều chỉnh lại dữ liệu.Trân trọng!