Hướng dẫn nhập thông tin các khoản giảm trừ (cá nhân kê khai)
Để nhập thông tin các khoản giảm trừ (Đối tượng cá nhân kê khai), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn “Cá nhân” > “Giảm trừ” > Chọn năm khai thuế cần làm > nhấn “Đồng ý”.
Bước 2: Xuất hiện 5 bảng thông tin giảm trừ: “Bản thân”, “BHXH”, “BH trách nhiệm nghề nghiệp”, “Quỹ hưu trí tự nguyện”, “Từ thiện nhân đạo khuyến học” (1), tùy chọn và thực hiện nhập thông tin trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên ứng dụng > nhấn “Thêm mới (F1)” (2) để có thể nhập nội dung bên trong > Có thể đánh dấu chọn “Áp dụng cho những tháng còn lại” (3) để ứng dụng tự động sao lưu số liệu sang những tháng khác. Tùy theo cá nhân có những khoản giảm trừ nào thì thực hiện nhập liệu vào bảng thông tin tương ứng.

 

Bước 3: Nhấn  “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.
Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!