Hồ sơ cấp giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh (624)
Trân trọng!