Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (207)Để lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất (207), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Chi chế độ” (2) > “Khác” (3) > “[207] Gải quyết chế độ tuất, Xét hưởng định suất tuất hàng tháng do tỉnh khác chuyển đến” (4) > Chọn kỳ kê khai cần lập (5)Bước 2: Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhập thông tin tên người nộp (1) > Tùy nghiệp vụ thực tế người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu phù hợp (2) > Ứng dụng sẽ hiển thị tờ khai tương ứng với biểu mẫu được chọn (3)Bước 3:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin vào ứng dụng:

Đối với tờ khai 09_HSB nhập đầy đủ thông tin người khai và thông tin người chết > tại cột “Danh sách nhân thân của người chết” nhấp chọn vào biểu tượng bên dưới để hiển thị bảng thông tin chi người nhân thân của người chết.


Đối với tờ khai 16_HSB hỗ trợ lập Biên bản họp của các thân nhân. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào ứng dụngCách 2: Tạo file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng:Bước 4: Thực hiện chức năng gọi bưu điện(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!