Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN (Cá nhân kê khai - có thu nhập chuyển nhượng, quà tặng, trúng thưởng)
Để lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ chuyển nhượng/ quả tặng/ trúng thưởng, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Với đối tượng cá nhân kê khai có thu nhập từ chuyển nhượng/ quà tặng/ trúng thưởng > Tùy chọn tờ khai cần nhập liệu trong 3 phần “Thu nhập đầu tư vốn”, “Chuyển nhượng”“Thừa kế- Quà tặng”.
Bước 2: Ví dụ chọn lập tờ khai “Chuyển nhượng vốn”  > Tùy chọn kỳ kê khai cần làm và nhấn “Đồng ý”.
Nhập tên lần và nhấn “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu.
Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trên ứng dụng.

 

 

Bước 3: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!