Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK)
Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” > “Thuế dầu khí” > “Thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN-DK)”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (1) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai (2) > Nhấn “Đồng ý” (3).Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên phần mềm.Bước 3: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. (Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.