Hướng dẫn lập quyết toán thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03A/TĐ-TAINĐể lập Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên Thủy điện (03A/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (2) > “Tờ Khai Quyết Toán Thuế TAIN (03A/TĐ-TAIN)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” để thêm bảng kê nộp kèm tờ khai chính.Bước 3: Thực hiện nhập liệu vào tờ khai > Tùy chọn tên loại tài nguyên.Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.Bước 4: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).

 

Trân trọng./.