Hướng dẫn lập tờ khai thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03/TĐ-TAINĐể lập tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (1) > “Tờ khai thuế TAIN (03/TĐ-TAIN)” (3), Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Tùy chọn tên loại tài nguyên.Có thể nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” để mở thêm bảng kê chi tiết để nhập liệu.Bước 3: Thực hiện nhập thông tin trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại sau khi hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.