Lập uỷ nhiệm chi qua ngân hàng
Để thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện như sau:   

Bước 1: Vào ứng dụng Pay24™ > Trên thanh tiêu đề chọn “Ủy nhiệm chi qua ngân hàng” > “Lập ủy nhiệm chi”.Bước 2: Chọn tháng cần lập giấy ủy nhiệm chi > Nhấp vào Thêm (F1) để tạo ra lần nhập liệu (Mẫu ủy nhiệm chi hỗ trợ đơn vị lập giấy chuyển tiền cho đối tác hoặc nộp tiền BHXH).Bước 3: Thực hiện nhập nội dung  trực tiếp vào biểu mẫu trên ứng dụng.Bước 4: Nhấn chọn “Ghi (F5)” lưu lại thông tin đã nhập liệu > chọn “Xem mẫu” để thực hiện in tờ khai ra giấy nộp cho ngân hàng.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).Trân trọng!