Nộp tiền vào NSNN qua ngân hàng

Để thực hiện lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Nộp NSNN qua ngân hàng” > “Giấy nộp NSNN qua NH”.Bước 2: Chọn tháng cần lập giấy nộp NSNN qua NH > Nhấn vào “Thêm (F1)” để tạo ra lần nhập liệu.Bước 3: Đơn vị cần đăng ký dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng để thực hiện chung với chức năng lập giấy nộp NSNN. Giấy nộp NSNN hỗ trợ nộp tiền thuế nội địa và Hải quan.

Tại giao diện “Giấy nộp NSNN qua ngân hàng”, kiểm tra thông tin người nộp thuế (1) > Đơn vị chọn đúng cơ quan thu khi thực hiện nhập liệu (Đơn vị là công ty Xuất khẩu thì chọn cơ quan thu là Hải quan để lập giấy nộp tiền), tùy chọn cơ quan thu Hải quan trực tiếp của đơn vị, nhập số tờ khai Hải quan, ngày lập và loại hình khai báo Hải quan  (2)> Tùy chọn thông tin ngân hàng và tài khoản thực hiện chuyển khoản (3).Bước 4: Ứng dụng Pay24™ hỗ trợ tự động lấy thông tin số tiền nộp vào giấy nộp tiền từ ứng dụng iHaiQuan™ > Phần thông tin “Nội dung các khoản nộp NS” thì thực hiện chọn theo danh sách loại thuế cần nộp.Kiểm tra nhập thông tin vào các cột nội dung liên quan như mã ngành, mã chương, loại kỳ, kỳ tính thuế, số tiền. Trường hợp tùy chọn lấy dữ liệu tư ứng dụng iHaiQuan™ khi chọn loại thuế thì số liệu sẽ tự cập nhật vào các cột nội dung, có thể tùy chỉnh lại nội dung đã nhập liệu.Bước 5: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập liệu > Nhấn “Nộp hồ sơ” để nộp tờ khai đến hệ thống ngân hàng, liên hệ đến ngân hàng để được hướng dẫn tiếp thủ tục chuyển khoản thanh toán số thuế phải nộp vào NSNN. 

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).
Trân trọng!