Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT (Thuỷ điện) 01/TĐ-GTGTĐể lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (2) > “Tờ khai thuế GTGT (01/TĐ-GTGT)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)”, tùy chọn phụ lục cần kê khai và nhấn chọn “Đồng ý”.Bước 3: Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)

 

Trân trọng./.