Hướng dẫn lập tờ khai phí nước thải
Để lập tờ khai phí nước thải, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Bảo vệ môi trường” (2) > “Tờ khai phí nước thải” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý” (5).
Bước 2: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai.Bước 3: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.