Hướng dẫn lập tờ khai phí nước thảiĐể lập tờ khai phí nước thải, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Vào ứng dụng TaxOnline™, chọn “Thủ tục khác” > “Bảo vệ môi trường” > “Tờ khai phí nước thải”.Bước 2: Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.

 


Bước 3: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai.Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!