Hướng dẫn lập tờ khai thuế Bảo vệ môi trường (01/TBVMT)
Để lập Tờ Khai Thuế Bảo Vệ Môi Trường (01/TBVMT), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Vào ứng dụng TaxOnline™ > “Thủ tục khác” > “Bảo vệ môi trường” > “Tờ Khai Thuế Bảo Vệ Môi Trường (01/TBVMT)”.

 


Bước 2: Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.

 


Bước 3: Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.
Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý:  Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!