Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)
Để lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Bảo vệ môi trường” (2) > “Tờ khai phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (4) và nhấn chọn “Đồng ý” (5). 

Bước 2: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng.Bước 3: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu nội dung sau khi hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị cảnh báo lỗi thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)

 

Trân trọng./.