iBH_Hồ sơ cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (316)

Để thực hiện lập hồ sơ về sổ BHXH – Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (316), người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > Chọn mục “Sổ” > “Thủ tục khác” > “Hồ sơ 316".

 


Thực hiện tạo mới lần nhập liệu > nhấn “Đồng ý”.
Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp.

Trong đó đánh dấu chọn vào “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)”, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “TK1-TS”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

 

 

Bước 3: Điền thông tin người lao động vào mẫu nhập liệu > Có thể nhập thông tin trực tiếp vào mẫu nhập liệu hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

 

Bước 4: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và in file giấy kèm giấy tờ có liên quan nộp qua bưu điện cho BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!