Hướng dẫn lập tờ khai phí Bảo vệ môi trường (01/BVMT)
Để lập Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Vào ứng dụng TaxOnline™ > “Thủ tục khác” > “Bảo vệ môi trường” > “Tờ Khai Phí Bảo Vệ Môi Trường (01/BVMT)”.

 


Bước 2: Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.Bước 3: Kiểm tra và tùy chọn cơ quan Thuế quản lý của đơn vị > Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập trực tiếp trên ứng dụng hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng.

 

 

Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)

 


Trân trọng!