Hồ sơ trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314)


Để thực hiện lập hồ sơ về sổ BHXH- Trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > Chọn mục “Sổ” > “Thủ tục khác” > “Trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314)”.Chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu > Nhấn “Đồng ý”.Bước 2: Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ” > Đánh dấu chọn vào mẫu tờ khai cần nhập liệu hoặc thông tin chứng từ đính kèm chung với bộ hồ sơ này > Sau khi đánh dấu chọn, mẫu nhập liệu sẽ xuất hiện bên dưới > Chọn vào đây để thực hiện nhập thông tin.

 


Bước 3: Điền thông tin người lao động vào mẫu nhập liệu > Có thể nhập thông tin trực tiếp vào mẫu nhập liệu hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và nạp dữ liệu vào ứng dụng. 

Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo) Trân trọng!