Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN)
Để thực hiện lập tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Quyết Toán Thuế Tài Nguyên (02/TAIN)”(2) >  tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai (3), nhấn chọn “Đồng ý” (4).
Bước 2: Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1) hoặc lưu file mẫu từ ứng dụng về máy tính để nhập thông tin sau đó nạp vào ứng dụng (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu (3).Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.