Hướng dẫn lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)Để thực hiện lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Kê khai hàng tháng” (2) >  “Tờ Khai Thuế Tài Nguyên (01/TAIN)” (3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Nhấn chọn vào “Thêm (F1)” (1) để tạo ra lần nhập liệu (2), xuất hiện giao diện nhập liệu, tờ khai lập theo kỳ khai tháng hoặc lần phát sinh, nếu lập theo lần phát sinh thì đánh dấu chọn vào ô “Lần phát sinh”, bỏ trống ô thì ứng dụng sẽ lập tờ khai theo tháng) (3), thực hiện nhập liệu trực tiếp thông tin vào tờ khai hoặc lưu file mẫu về máy tính để nhập số liệu, sau đó nạp vào ứng dụng (4), nhấn chọn “Ghi (F5)” (5) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.