Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài (01/MBAI)
Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

(mẫu tờ khai này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế 2016 trở về trước)

Bước 1: vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Kê khai” > “Thuế môn bài”.Bước 2:  Chọn “Năm tính thuế” > “Đồng ý”.Bước 3: Tại giao diện nhập liệu, nhập vốn điều lệ, chương trình tự động hiển thị số thuế phải nộp (1), nếu có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin của đơn vị đó vào danh sách bên dưới (2), chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.