Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc





Để lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ chuyển qua trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Sổ” (1) > “Chuyển quá trính tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc” (2) > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (3).



Bước 2: Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, tìm và đánh dấu vào mẫu tờ khai cần nhập liệu.

Trong trường hợp đơn vị lập 2 hồ sơ bao gồm: gộp sổ BHXH đồng thời chốt sổ BHXH cho NLĐ thì nhấn chọn “Hồ sơ kép ghép với hồ sơ 301” thì khi kết xuất trên PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 304 sẽ xuất hiện thêm dòng GHI CHÚ: Hồ sơ kép ghép với hồ sơ 301.

Hoặc trường hợp đơn vị lập 2 hồ sơ bao gồm: gộp sổ BHXH đồng thời điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH cho NLĐ thì nhấn chọn “Hồ sơ kép ghép với hồ sơ 302” thì khi kết xuất trên PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 304 sẽ xuất hiện thêm dòng GHI CHÚ: Hồ sơ kép ghép với hồ sơ 302.

Lưu ý: Chỉ áp dụng quy trình hồ sơ ghép này đối với Hồ sơ nộp giấy.



Bước 3: Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

- Cột “Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ”“Số điện thoại liên hệ”.



- Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.



Nhập hoặc bỏ trống:

- Vùng thông tin “Hộ gia đình” và cột “Thành viên”: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.



Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.



- Cách 2: Thực hiện tạo file mẫu, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).


(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.


Nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng lưu và đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.



Bước 4: Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.


Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.



(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!