Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ – Do mượn HS tham gia BHXH (303)
Để lập hồ sơ Sổ (303), trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ tham gia BHXH, người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Sổ” > Hồ sơ 303”.Thực hiện tạo mới lần nhập liệu > nhấn “Đồng ý”.Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn HS tham gia BHXH.

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, chọn vào biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)”, “Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu 02-GCĐ/SBH)”, chọn vào các biểu mẫu khác nếu có, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “TK1-TS”  “02-GCĐ/SBH” , chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.


 

Bước 3:Thực hiện nhập liệu vào tab “02-GCĐ/SBH”“TK1-TS” theo 2 cách nhập liệu:

   - Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng.
   - Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

   (1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

   (2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

   (3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

   (4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi CopyPaste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu

 


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

 


Trên tab “TK1-TS”, lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Cột Họ và tên: điền thông tin họ tên của NLĐ.

(2): Cột Số định danh: điền số sổ BHXH của NLĐ.

(3): Ngày tháng năm sinh: điền ngày tháng năm sinh của NLĐ.

(4): Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu): điền số CMND của NLĐ.

(5): Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu: điền nội dung cần thay đổi điều chỉnh của NLĐ.

 


Bước 4: Trên Tab “Đính kèm”: có thể đính kèm Tờ khai tham gia BHXH cũ để thu hồi, và sổ BHXH dưới định dạng file PDF, Word 2007, Excel 2007 hoặc file hình.


 

Bước 5: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua điện tử cho BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).Trân trọng!