Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXHThực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Sổ” (2) > “[608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân” (3) Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).Bước 2: Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ”, tùy chọn một trong hai dạng đối tượng tham gia là BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện.Nội dung danh sách biểu mẫu, tùy theo trường hợp cần điều chỉnh thông tin nhân thân hay thông tin cá nhân mà người dùng đánh dấu chọn vào mẫu nhập liệu và các chứng từ cần đính kèm theo (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu (2), nhấn chọn vào đây để chuyển sang bảng nhập thông tin khai báo cho người lao động. Lưu ý dù chọn bất kỳ trường hợp nghiệp vụ nào thì cũng cần đánh dấu chọn mở biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)”.Bước 3: Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

- Cột “Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ”“Số điện thoại liên hệ”.- Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.Nhập hoặc bỏ trống:

- Vùng thông tin “Hộ gia đình” và cột “Thành viên”: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.- Cách 2: Thực hiện tạo file mẫu, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung và thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).


(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

Nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng lưu và đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai lưu ý một số cột thông tin sau:

Ví dụ: Cần làm hồ sơ điều chỉnh ngày cấp chứng minh nhân dân, chỉ cần nhập các chỉ tiêu sau:


(1): Cột “Họ và tên”, nhập họ tên đầy đủ của người lao động.

(2): Cột “Số định danh”, nhập thông tin số sổ BHXH của người lao động.

(3): Cột “Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy)”, nhập thông tin ngày tháng năm sinh người lao động.

(4): Cột “Số chứng minh thư (Hộ chiếu)”, nhập thông tin số CMND hoặc hộ chiếu của người lao động.

(5): Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, nhập thông tin ngày cấp CMND của người lao động.

(6): Bảng “Đính kèm”, đính kèm file Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân), sổ BHXH của người lao động, hỗ trợ các định dạng file PDF, Word 2007, Excel 2007 hoặc file hình.

Bước 4: Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.


 

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!