Hồ sơ hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203)
Để thực hiện lập hồ sơ Thu- Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > Chọn  “Thu” > “Thủ tục khác” > “Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203)”.
Chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu > Nhấn “Đồng ý”.
Bước 2: Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ” (1) > Mẫu hồ sơ này hỗ trợ 2 trường hợp xử lý: “I. Hồ sơ bảo hiểm xã hội”“II. Hồ sơ bảo hiểm y tế” (2) > Tùy theo nghiệp vụ phát sinh cụ thể mà người dùng đánh dấu chọn vào các mẫu tờ khai và chứng từ kèm theo (3) > Mẫu nhập liệu xuất hiện bên dưới > Chọn vào đây để thực hiện nhập thông tin (4).
Bước 3: Có thể nhập thông tin trực tiếp vào mẫu nhập liệu hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và nạp dữ liệu vào ứng dụng > Tại cột 10 “Hồ sơ gửi kèm” người dùng có thể ghi chú thêm thông tin chi tiết đính kèm.
Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Hiện tại hồ sơ này được nộp theo dạng hồ sơ giấy. Sau khi đã xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, in mẫu tờ khai ra giấy đính kèm thêm những chứng từ liên quan và nộp đến cơ quan BHXH qua đường bưu điện.


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!