Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu) 04/NTNN
Để thực hiện lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Thuế nhà thầu” (2) >  “Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài  (04/NTNN)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Chọn vào “Thêm phụ lục (F8)” để thêm mẫu phụ lục nộp kèm với tờ khai chính, tùy chọn phụ lục cần kê khai, nhấn chọn “Đồng ý”.


 

Bước 3: Thực hiện nhập liệu trực tiếp nội dung vào tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

 

 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo). 


Trân trọng./.