Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài) 02/NTNN

Để thực hiện lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (02/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:


Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Thuế nhà thầu” >  “Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN)” > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” (1) > Xuất hiện giao diện nhập liệu (2)  > Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (3) (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (4) > > Tùy chọn phụ lục cần kê khai (5) > Nhấn “Đồng ý” (6).


 

Bước 3: Thực hiện nhập liệu trực tiếp nội dung vào tờ khai > Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.