Hướng dẫn lập tờ khai Hàng không nước ngoài (01/HKNN)Để thực hiện lập tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Thuế nhà thầu” (2) >  “Hàng không nước ngoài (01/HKNN)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Cột bên trái nhấn chọn vào “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu.


 

Bước 3: Xuất hiện giao diện nhập liệu, tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý (1)> Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (2) > Tùy chọn phụ lục cần kê khai (3)> Nhấn “Đồng ý”(4). 

Bước 4: Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm > Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.


 

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.