Hướng dẫn lập tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)Để thực hiện lập Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” > “Thuế nhà thầu” >  “Vận tải nước ngoài (01/VTNN)” > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
Bước 2: Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” (1) để tạo ra lần nhập liệu (2) > Xuất hiện giao diện nhập liệu, nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (3).(Trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (4) > Tùy chọn phụ lục cần kê khai (5) > Nhấn “Đồng ý” (6).Bước 3: Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách: nhập trực tiếp nội dung vào tờ khai hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.Bước 4: Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.