Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính
Để thực hiện lập Báo cáo Tài chính, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Báo cáo tài chính” (2) > tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị mà chọn đúng mẫu tờ khai để nhập dữ liệu (3).Bước 2: Tùy chọn kỳ tính thuế và loại hình doanh nghiệp > “Phụ lục kê khai” > “Đồng ý”. Lưu ý đối với mẫu phụ lục lưu chuyển tiền tệ (LCTT--) chỉ có thể chọn 1 trong 2 mẫu này.Bước 3: Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách, nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc tạo file mẫu (2) để nhập liệu và thực hiện nạp file mẫu này vào ứng dụng.Ứng dụng hỗ trợ đính kèm (1) thêm một số file dữ liệu từ bên ngoài như bảng Cân Đối Tài Khoản, BCTC đã được kiểm toán, thuyết Minh BCTC …; người dùng nhấn chọn vào dấu “…” (1) chọn vị trí lưu và file cần đính kèm (2) để thực hiện đính kèm (3).


Lưu ý: File đính kèm hỗ trợ dạng file chuẩn *.docx hoặc *.xlsx (word hoặc excel 2007 trở lên)Bước 4: Kiểm tra lại số liệu, nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin đã nhập.


Lưu ý: Nếu lưu thông tin xuất hiện thông báo lỗi, người dùng kiểm tra nội dung nhập liệu nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.