Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hoá đơn (BC01/AC)Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ” (1) > “Hóa đơn” (2) > “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)” (3) > tuỳ chọn kỳ kê khai và nhấn “Đồng ý”.
Bước 2: Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).

Lưu ý nôi dung ghi chú trên mẫu tờ khai để thực hiện nhập liệu vào những cột thông tin cần thiết (3).Bước 3: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã kê khai.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.