Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)Để lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ” (1) > “Hóa đơn” (2) > “Thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)” (3).Bước 2: Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.Bước 3: Chọn “Thêm (F1)” (1) để tạo ra lần nhập liệu trong kỳ kê khai.

Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên tờ khai (2) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).Bước 4: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.