Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC)Để thực hiện lập Báo cáo hủy hóa đơn (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ” (1) > “Hóa đơn” (2) >  “Báo cáo hủy hóa đơn (TB03/AC)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập báo cáo, nhấn chọn “Đồng ý” (4).
Bước 2: Tại cột thông tin bên trái, nhập lần nhập liệu tại vùng thông tin “Nhập tên lần” > nhấn chọn “Thêm (F1)”.Bước 3: Chọn lần nhập vừa khởi tạo, bảng nhập liệu bên phải thực hiện nhập số liệu vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng.Bước 4: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.