Hướng dẫn kê khai thông tin đơn vị (Cá nhân kê khai)Để thực hiện thiết lập khai báo thông tin đơn vị (Đối tượng là cá nhân kê khai), người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Trong ứng dụng Taxonline™, để khai báo thông tin ban đầu với đối tượng là cá nhân kê khai, bên trái có bảng “DS cá nhân kê khai” > nhấn “Thêm” để xuất hiện bảng nhập thông tin.
Bước 2: Bên phải hiện ra giao diện “Thông tin về người khai” > Nhập đầy đủ nội dung vào phần “Thông tin chung” (1), tùy chọn đúng thông tin cơ quan Thuế quản lý > Trường hợp là đại lý thuế hỗ trợ kê khai cho cá nhân, thì nhập nội dung kê khai qua đại lý thuế (2) > Mục “Mã kích hoạt/ký số” (3) người dùng nhập tài khoản TS24pro vào ô “Tên đăng nhập”> Nhập thông tin tài khoản KySo vào ô “Tài khoản KS”.

Lưu ý: những nội dung có dấu * là bắt buộc cần phải có thông tin nhập vào.Bước 3: Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung này . Có thể chọn “Chỉnh sửa” để thêm thông tin cá nhân và người phụ thuộc hỗ trợ cho việc tính thuế thu nhập cá nhân.

 (Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng.