Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc
Để thực hiện đăng ký mã số thuế người phụ thuộc hoặc đăng ký thay đổi thông tin người phụ thuộc , trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề tùy chọn mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) > “Đăng ký mã số thuế NPT” (3).Bước 2:  Tùy chọn năm tính thuế > “Đồng ý”.Bước 3: Nhấn “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu mới.Bước 4: Thực hiện nhập liệu vào mẫu tờ khai theo 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng hoặc tạo file mẫu nhập thông tin rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng.


(1) Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc.

(2) Đăng ký thay đổi người phụ thuộc.


* Một số lưu ý cho quá trình nhập liệu mẫu tờ khai này: 

Người phụ thuộc trên 15 tuổi phải có số CMND.

Vùng thông tin “Thời gian tính giảm trừ”:

. Trường hợp đăng ký mới thì chỉ cần nhập vào cột Từ tháng ở phần I.

. Trường hợp đăng ký ngừng giảm trừ người phụ thuộc của người lao động thì nhập vào 2 cột Từ tháng và Đến tháng ở phần II.Điều chỉnh thông tin người phụ thuộc ở phần II bắt buộc phải có thông tin mã số thuế người phụ thuộc.Bước 5: Nhấn chọn “Lưu (F5)” để thực hiện lưu lại nội dung sau khi hoàn tất việc nhập liệu.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng!